Disclaimer

Deze website is met de meeste zorg ontwikkeld. krantenwinkels.be besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid en de correctheid van de gegevens die zich op de website bevinden. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan krantenwinkels.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer krantenwinkels.be verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen die zaken onmiddellijk aangevuld of verbetert worden.

Deze site bevat ook links naar andere websites. krantenwinkels.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de externe sites waarnaar er gelinkt word. We selecteren uiteraard enkel kwalitatieve en veilige websites, maar hebben geen controle over toekomstige wijzigingen aan die externe sites.